About

Mit navn er Simion Popa og jeg har færdiggjort min bygningskonstruktør uddannelse d.16. marts 2018 fra EASV Esbjerg Inden jeg påbegyndte denne uddannelse, har jeg læst 3½ år på en arkitektskole i Rumænien.

Under min uddannelse til bygningskonstruktør har jeg valgt den projekterende retning, hvor fokus har været på 3D modellering og BIM ved brug af forskellige programmer, primært Revit.
Som bygningskonstruktør er jeg uddannet til at udvikle et projekt fra idéoplæg til hovedprojekt og samarbejde med myndigheder og entreprenører. Under uddannelsen har jeg bland anden beskæftiget mig med byggeriets arkitektur, funktionalitet, tekniske løsninger samt energi og brand krav.

På 6. semester har jeg været i praktik i 5 måneder hos D.A.I. Esbjerg – Arkitekter Ingeniører, hvor jeg arbejdede som projekterende bygningskonstruktør praktikant.

Min store passion inden for byggeriets faser er at udarbejde visualiseringer og realistisk renderinger af modellen, i det hele taget den kreative side af byggeriet, men jeg samtidig har stor fokus på den tekniske løsning ift. opførelse af byggeriet. Det jeg tegner skal kunne bygges i virkelighed.

IT programmer jeg har erfaring med:
Revit Autodesk | Enscape | Adobe Photoshop | ArchiCAD Graphisoft | Artlantis | SketchUp | Sigma Entreprise | Office Pakken | WordPress

Kontakt oplysninger:
E-mail: simionpopa88@gmail.com
Esbjerg | Danmark

One reply to “About

  1. I read a lot of interesting content here. Probably you spend a lot of time writing,
    i know how to save you a lot of work, there is an online tool that creates high quality, google friendly articles in minutes,
    just type in google – laranitas free content source

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star