Etagebyggeri bolig/erhverv BK4

Etagebyggeri bolig og erhverv er mit tværfagligt projekt som er udarbejdet på 4. semester som bygningskonstruktør studerende på Erhvervsakademi Sydvest – Esbjerg.
Placeringen af bygningen er på hjørnet af Borgergade-Jyllandsgade-Smedegade i Esbjerg.

K01_C07_N01_City_Byhus_Perspectiv

K01_H1_N01_Beliggenhedsplan.jpg
K01_H2_N03_Facade Vest
K01_H2_N01_Facade Nord
D:BK 4IF16BK4SPA4_ProjektforslagC07_GeometriK01 Arkitektur
D:BK 4IF16BK4SPA4_ProjektforslagC07_GeometriK01 Arkitektur
D:BK 4IF16BK4SPA4_ProjektforslagC07_GeometriK01 Arkitektur
D:BK 4IF16BK4SPA6_HovedprojektC07_GeometriK01 ArkitekturC0
D:BK 4IF16BK4SPA4_ProjektforslagC07_GeometriK01 Arkitektur
D:BK 4IF16BK4SPA6_HovedprojektC07_GeometriK01 ArkitekturC0
D:BK 4IF16BK4SPA6_HovedprojektC07_GeometriK01 ArkitekturC0
D:BK 4IF16BK4SPA6_HovedprojektC07_GeometriK01 ArkitekturC0

(K01_C05_N01_Beregning_U-v346rdier _BK4.xlsx)
(K01_C05_N01_Beregning_U-v346rdier _BK4.xlsx)

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star