Afgangsprojekt bygningskonstruktør – Integreret daginstitution

Page 1 - VisualiseringGenerelle informationer:
Projekt: Integreret Daginstitution
Beliggenhed: Tjæreborg
Studerende: Simion Popa
Skole: Erhvervsakademi Sydvest Esbjerg / Bygningskonstruktør
Projekterings faser: Fra ideoplæg til hovedprojekt
Tid: 567 timer
Granskning: BR15, Lokalplan 12-010-0001, Ydelsesbeskrivelsen 2012, Energikrav 2015
Programmer: Revit, MEP, Be15, MS Projekt, Sigma Enterprise, Adobe Photoshop

Som bygningskonstruktør studerende har jeg på 7. semester valgt, i mit afgangsprojekt, at granske og projektere en moderne integreret daginstitution bestående af flere sammensatte bygninger.
Daginstitutionen er opført i to etager + kælder. I kælderen er der teknikum + div. opbevaringsrum. Stueetagen er indrettet med en central bygning hvor der er fællesarealer. I tæt forbindelsen med den centrale bygning er der placeret fire moduler. Et modul til vuggestue og 3 moduler til børnehave. Første sal er udført efter det samme princip, med fællesarealer i den centrale bygning og to af de fire moduler er beregnet til personalerum og kreativ/motorik zone.

Min vision bagved dette projekt var at skabe et univers for børn fra 0 år til skolealder, hvor der er taget udgangspunkt i et ønske om at skabe trygge, inspirerende og ikke mindst farverige rammer for børnenes hverdag.

Jeg har udvalgt nogle tegninger og dokumenter/beregninger som kan give et indtryk af mit projekt.Page 3 - Koncept.psdPage 4 - Koncept.psdPage 5 - Beliggenhedsplan.psdPage 6 - Stueplan.psdPage 12 - Materialer.psdC:UsersSIMIONDocumentsIE17BK7_K01_F4_SP_Forprojekt rcv.pdfC:UsersSIMIONDocumentsIE17BK7_K01_F4_SP_Forprojekt rcv.pdfC:UsersSIMIONDocumentsIE17BK7_K01_F4_SP_Forprojekt rcv.pdfC:UsersSIMIONDocumentsIE17BK7_K01_F4_SP_Forprojekt rcv.pdfC:UsersSIMIONDocumentsIE17BK7_K01_F4_SP_Forprojekt rcv.pdf(K01_C05_N01_Beregning_U-v346rdier _BK7.xlsx)(K01_C05_N01_Beregning_U-v346rdier _BK7.xlsx)(K01_C05_N01_Beregning_U-v346rdier _BK7.xlsx)Page 11 - Visualisering Stue.psdPage 10 - Visualisering.psd

Advertisements

Gallerihuset BK5

Dette projekt er udarbejdet som prejekteringsretning.
Projektet drejer sig om at ombygge det nuværende ”De studerendes hus”, Finsensgade 1 i Esbjerg, til et kunstgalleri/museum og indretning en kunstnerboliger i moderne arktektur som skulle placeres i nærhed af den eksisterende bygning.
Dette projekt skal danne grundlag for renoveringsopgaven på 5. semester.

Idéoplæg Gallerihuset BK4 PDF-5En velhavende kunstsamler har besluttet at bruge sin formue på at ombygge det nuværende ”De studerendes hus”, Finsensgade 1 i Esbjerg, til et kunstgalleri/museum. I den forbindelse ønskes også indrettet en kunstnerboliger på tagetagen. Tanken er opstået efter et besøg på Clay i Middelfart, hvor der udstilles keramik. Clay er indrettet i eksisterende bygning, men alligevel moderne.
Det er tanken, at dispositionsforslagene kan danne grundlag for renoveringsopgaven på 5. semester.
De studerendes Hus har tidligere været værtshus/cafe, biograf, museum og sågar privat bolig for direktøren der havde slagteri på det areal, som i dag er udlagt til parkering.

Generel information:
Individual projekt: Ombygning af det nuværende ”De studerendes hus” Esbjerg
Beliggenhed: Finsensgade 1, 6700 Esbjerg
Studerende: Simion Popa
Skole: Erhvervsakademi Sydvest Esbjerg / Bygningskonstruktør
Projekterings faser: Byggeprogram og dispositionsforslag
Tid: 120 timer
Granskning: BR 15, Lokalplan nr. 204-1., Ydelsesbeskrivelsen 2012, Energikrav 2015
Software: Revit, MS Projekt, Sigma Enterprise, Adobe Photoshop

Rendering af projektet er lavet i Revit Cloud.

Poster BK5 Uddannelseselement - Simion Popa

 

Industribyggeri BK3

Velkommen til mit tværfagligt projekt som er udarbejdet på 3. semester som bygningskonstruktør studerende.

Generel information:

Gruppe projekt: Industribyggeri (element byggeri)
Beliggenhed: Storstrømsvej 12, 6715 Esbjerg
Studerende: Simion Popa & Andreas Ladefoged
Skole: Erhvervsakademi Sydvest Esbjerg / Bygningskonstruktør
Start projekt dato: 31.08.2015
Slut projekt dato: 14.12.2015
Projekterings faser: Projektforslag – Forprojekt – Hovedprojekt – Elementprojekt
Granskning: BR 10, Lokalplan nr. 242, Ydelsesbeskrivelsen 2012, Energikrav 2015, Eksempelsamling om brandsikring 2012 og forskelige SBI og DS’er.
Software: Revit, MEP, MS Projekt, Sigma Enterprise, ArchiCAD 16, Artlantis Studio 4, Adobe Photoshop og AutoCad (lidt).

Rendering af projektet lavet i Artlantis og lidt edit i Photoshop.

K01_C07_N11_Visualisering 3D.jpg

Håndtegning/koncept

K01_C07_N09_skitser

Vi blevet stillet til opgave at projektere industribyggeri hvor der skulle være en administration og en produktionsbygning med tilhørende lager.

Fokus på dette semester var at lære at projektere element byggeri, derfor valgte vi at projektere produktionshallen i beton elementer og administrationsbygning i let træ elementer.

De første 2 projekteringsfase arbejdede vi som gruppe i centralfil Revit, hvor resten af projektet blev udarbejdet individuelt.

Beliggenhedsplan 1:1000

D:BK 3IE15BK3SPA5_ForprojektC07_GeometriC07.2_ModelK01_C07

Stueetageplan kontor 1:150

D:BK 3IE15BK3SPA5_ForprojektC07_GeometriC07.2_ModelK01_C07

Fundamentplan 1:200

D:BK 3IE15BK3SPA5_ForprojektC07_GeometriC07.2_ModelK01_C07

Træ dækelementplan kontor 1:100

K01_H1_N13_Dækelementplan N.jpg

Tværsnit kontor 1:100

C:UsersBrugerDocumentsStudieBK 3Egne produkterEksamen And

Håndtegning detalje murkrone.

K01_C5_N03_Detail_Let element_Murkrone

Detalje let element – murkrone 1:10

D:BK 3IE15BK3SPA5_ForprojektC07_GeometriC07.2_ModelK01_C07

Detalje let element – dæk 1:5

D:BK 3IE15BK3SPA5_ForprojektC07_GeometriC07.2_ModelK01_C07

Træelement – element produktion

K01_H1_N02_Stueetage Kontor N

Dimensionering af brugsvandsanlæg

K01_C05_N04_Beregning_koldt_brugsvand-1.jpg

MEP – kloak plan

C:UsersBrugerDocumentsStudieBK 3Egne produkterEksamen And

Personlig tidsplan – ganttdiagram

- K01_C12_N01_Hovedprojekt2

Rendering af projektet lavet i Artlantis og Photoshop.

Render nr.jpg

 

Beboerhus med overnatning BK2

Generel information om projektet:
Gruppe projekt: Beboerhus med overnatning / 2. semester
Beliggenhed: Sønderparken, 6740 Bramming
Studerende: Simion Popa & Andreas Ladefoged
Skole: Erhvervsakademi Sydvest Esbjerg / Bygningskonstruktør
Start dato: 02.02.2015
Slut dato: 23.06.2015
Granskning: BR 10, Lokalplan 21-020-0001, Energikrav 2015, Ydelsesbeskrivelsen 2012, Eksempelsamling om brandsikring 2012, SBI 185, DS 432, DS 418, BIPS.
Software: Revit, MEP, MS Projekt, Sigma Enterprise, ArchiCAD 16, Artlantis Studio 4, Adobe Photoshop.

Helsidet billedeHelsidet billede

Projektforslaget

Vi blev stillet til opgave at projektere et fælles hus i Bramming, hvor der skule være en festsale til 150 gæster og 3 overnatnings muligheder, hvor af 1 skulle være handicap venlig. Vi var igennem nogle forskelige projekterings faser, først en projektforslags fase hvor vi var en gruppe på 2 personer og en forprojekts fasen hvor jeg var selv.

Vi startede projektet med at tegne nogle hånd tegninger i projektforslaget for at kunne få vist buggeherren hvordan huset ville komme til at se ud. Bagefter begyndte vi at tegne i centralfil i Revit for at kommer mere seriøs i gang med projektet og implementere de fordele ved det at arbejde som gruppe i centralfil.

Helsidet billedeK01_C2_N04_Facade_vestC:UsersSIMIONDocumentsK01_C07_N01_Centralfile_SIMION.pdfC:UsersSIMIONDocumentsK01_C07_N01_Centralfile_SIMION.pdfC:UsersSIMIONDocumentsK01_C07_N01_Centralfile_SIMION.pdf

I projektforslaget lavede vi en tidsplan for bedre at kunne budgettere  med tiden og får overblik over hvor lang tid hele opgaven ville tage.

- dokument(er)

Her begyndte vi at lave nogle statisk analyse for at se hvordan kræfterne og lasterne overføres igennem byggeriet.

Untitled-1

Forprojekt

I forprojekt fasen, kendt som myndigheders projekt, blev vores gruppe delt og vi skulle forsætte projektet individuelt.
Detaljegraden på tegningerne i forprojektet er lidt højere. Skravering på detalje tegningerne er blevet udarbejdet ud fra BIPS Tegningsstandarder C213.

C:UsersSIMIONDocumentsK01_C07_N01_Forprojekt.pdfC:UsersSIMIONDocumentsK01_C07_N01_Forprojekt.pdfC:UsersSIMIONDocumentsK01_C07_N01_Forprojekt.pdfC:UsersSIMIONDocumentsK01_C07_N01_Forprojekt.pdfC:UsersSIMIONDocumentsK01_C07_N01_Forprojekt.pdfC:UsersSIMIONDocumentsK01_C07_N01_Forprojekt.pdfHelsidet billedeK01_C07_N01_Render.jpgK01_C07_N02_Render.jpg

Overslagsprisen til byggeherren, blev lavet ved at udtrække mængderne fra Revit over i Sigma. Her i forprojektet har jeg også lavet nogle dimensioneringer og beregninger på forskelige konstruktioner. Eksempel er lavet på en limtræs bjælke.

(K01_C05_N12_Beregning_limtr346sbj346lke new.ods)

Posthuset Esbjerg / Bygningsopmåling

Generel information om projektet:
Gruppe projekt: Posthuset Esbjerg Torvet, 2. semester
Studerende: Aniek S, Athra D, Andreas L, Claus S, Morten S, Keld C, Jesper T, Sune C & Simion P.
Skole: Erhvervsakademi Sydvest Esbjerg / Bygningskonstruktør
Start dato: 15.04.2015
Slut dato: 22.04.2015
Fag: BygningsopmålingEsbjerg gamle posthusFacade_ØstFacade_NordFacade_VestDetalje_Kvist mod SkolegadeDetalje_Nord facade udsnitDetalje_Vest facade vinduePerspektiv

Enfamiliehus BK1/(fase 2)

Dette projekt beskriver den tværfaglige opgave jeg skulle arbejde med på bygningskonstruktøruddannelsens 1. semester på EASV Esbjerg. Denne opgaver er opdelt i 2 faser. Fase 1 indholder dispositionforslaget (selve konceptet på huset) hvor fase 2 indholder projektforslaget og forprojektet. I denne fase valgte jeg at gå lidt dyber i lokalplanen for at se hvad mine rammer er i forholdt til projektering af huset og derfra tog jeg stilling til byggeriets form og funktion, planudformning, konstruktions og materialer. Jeg har udfordret mig selv ved at være åben for ny teknologi i mit hus-projekt, i stedet for bare at vælge et klassisk hus i mursten og tegl. Husets beklædning er Bioplast, et bæredygtigt materiale.  Dette projekt er opført efter BR10 krav med KL 2015 isolering.  Det sidste billede af min plænlægning af tidplanen viser hvor meget tid jeg har brugt på dette projekt ud over undervisningens timer.   Enjoy! Cover SPC:UsersSIMIONDocumentsHUS BK1.pdf C:UsersSIMIONDocumentsHUS BK1.pdf C:UsersSIMIONDocumentsHUS BK1.pdf C:UsersSIMIONDocumentsHUS BK1.pdf C:UsersSIMIONDocumentsHUS BK1.pdf C:UsersSIMIONDocumentsHUS BK1.pdf           C:UsersSIMIONDocumentsHUS BK1.pdf C:UsersSIMIONDocumentsHUS BK1.pdf           C:UsersSIMIONDocumentsHUS BK1.pdf C:UsersSIMIONDocumentsHUS BK1.pdf           C:UsersSIMIONDocumentsHUS BK1.pdf C:UsersSIMIONDocumentsHUS BK1.pdf           - Projekt nyt ok