Enfamiliehus BK1/(fase 2)

Dette projekt beskriver den tværfaglige opgave jeg skulle arbejde med på bygningskonstruktøruddannelsens 1. semester på EASV Esbjerg. Denne opgaver er opdelt i 2 faser. Fase 1 indholder dispositionforslaget (selve konceptet på huset) hvor fase 2 indholder projektforslaget og forprojektet. I denne fase valgte jeg at gå lidt dyber i lokalplanen for at se hvad mine rammer er i forholdt til projektering af huset og derfra tog jeg stilling til byggeriets form og funktion, planudformning, konstruktions og materialer. Jeg har udfordret mig selv ved at være åben for ny teknologi i mit hus-projekt, i stedet for bare at vælge et klassisk hus i mursten og tegl. Husets beklædning er Bioplast, et bæredygtigt materiale.  Dette projekt er opført efter BR10 krav med KL 2015 isolering.  Det sidste billede af min plænlægning af tidplanen viser hvor meget tid jeg har brugt på dette projekt ud over undervisningens timer.   Enjoy! Cover SPC:UsersSIMIONDocumentsHUS BK1.pdf C:UsersSIMIONDocumentsHUS BK1.pdf C:UsersSIMIONDocumentsHUS BK1.pdf C:UsersSIMIONDocumentsHUS BK1.pdf C:UsersSIMIONDocumentsHUS BK1.pdf C:UsersSIMIONDocumentsHUS BK1.pdf           C:UsersSIMIONDocumentsHUS BK1.pdf C:UsersSIMIONDocumentsHUS BK1.pdf           C:UsersSIMIONDocumentsHUS BK1.pdf C:UsersSIMIONDocumentsHUS BK1.pdf           C:UsersSIMIONDocumentsHUS BK1.pdf C:UsersSIMIONDocumentsHUS BK1.pdf           - Projekt nyt ok

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star