Beboerhus med overnatning BK2

Generel information om projektet:
Gruppe projekt: Beboerhus med overnatning / 2. semester
Beliggenhed: Sønderparken, 6740 Bramming
Studerende: Simion Popa & Andreas Ladefoged
Skole: Erhvervsakademi Sydvest Esbjerg / Bygningskonstruktør
Start dato: 02.02.2015
Slut dato: 23.06.2015
Granskning: BR 10, Lokalplan 21-020-0001, Energikrav 2015, Ydelsesbeskrivelsen 2012, Eksempelsamling om brandsikring 2012, SBI 185, DS 432, DS 418, BIPS.
Software: Revit, MEP, MS Projekt, Sigma Enterprise, ArchiCAD 16, Artlantis Studio 4, Adobe Photoshop.

Helsidet billedeHelsidet billede

Projektforslaget

Vi blev stillet til opgave at projektere et fælles hus i Bramming, hvor der skule være en festsale til 150 gæster og 3 overnatnings muligheder, hvor af 1 skulle være handicap venlig. Vi var igennem nogle forskelige projekterings faser, først en projektforslags fase hvor vi var en gruppe på 2 personer og en forprojekts fasen hvor jeg var selv.

Vi startede projektet med at tegne nogle hånd tegninger i projektforslaget for at kunne få vist buggeherren hvordan huset ville komme til at se ud. Bagefter begyndte vi at tegne i centralfil i Revit for at kommer mere seriøs i gang med projektet og implementere de fordele ved det at arbejde som gruppe i centralfil.

Helsidet billedeK01_C2_N04_Facade_vestC:UsersSIMIONDocumentsK01_C07_N01_Centralfile_SIMION.pdfC:UsersSIMIONDocumentsK01_C07_N01_Centralfile_SIMION.pdfC:UsersSIMIONDocumentsK01_C07_N01_Centralfile_SIMION.pdf

I projektforslaget lavede vi en tidsplan for bedre at kunne budgettere  med tiden og får overblik over hvor lang tid hele opgaven ville tage.

- dokument(er)

Her begyndte vi at lave nogle statisk analyse for at se hvordan kræfterne og lasterne overføres igennem byggeriet.

Untitled-1

Forprojekt

I forprojekt fasen, kendt som myndigheders projekt, blev vores gruppe delt og vi skulle forsætte projektet individuelt.
Detaljegraden på tegningerne i forprojektet er lidt højere. Skravering på detalje tegningerne er blevet udarbejdet ud fra BIPS Tegningsstandarder C213.

C:UsersSIMIONDocumentsK01_C07_N01_Forprojekt.pdfC:UsersSIMIONDocumentsK01_C07_N01_Forprojekt.pdfC:UsersSIMIONDocumentsK01_C07_N01_Forprojekt.pdfC:UsersSIMIONDocumentsK01_C07_N01_Forprojekt.pdfC:UsersSIMIONDocumentsK01_C07_N01_Forprojekt.pdfC:UsersSIMIONDocumentsK01_C07_N01_Forprojekt.pdfHelsidet billedeK01_C07_N01_Render.jpgK01_C07_N02_Render.jpg

Overslagsprisen til byggeherren, blev lavet ved at udtrække mængderne fra Revit over i Sigma. Her i forprojektet har jeg også lavet nogle dimensioneringer og beregninger på forskelige konstruktioner. Eksempel er lavet på en limtræs bjælke.

(K01_C05_N12_Beregning_limtr346sbj346lke new.ods)

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star